Inwestycje

LOKATY – kliknij –

Lokata terminowa – jest to umowa między oferentem lokaty a klientem dotycząca lokowania środków pieniężnych zawierana na czas określony. Oferent lokaty zobowiązuje się wypłacić kapitał wraz z odsetkami na koniec okresu umowy. Lokaty dzielą się na odnawialne i nieodnawialne.


WALUTY – kliknij –

Rachunki walutowe. Karty walutowe w EUR, USD lub GBP. Kantory walutowe zdalne, internetowe.