Sklepy Motoryzacyjne


Administratorem i właścicielem sklepu internetowego UCANDO.PL oraz stroną zawieranych za jego pośrednictwem umów sprzedaży towarów jest iParto Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-310) przy ul. Staniewickiej 22, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy-Rejestrowy pod numerem KRS 0000764337, REGON 382151711, NIP 5242878832, kapitał zakładowy 100.000 zł.